Stärka mitokondrierna med Rödljusterapi

Stärka mitokondrierna med Rödljusterapi

Om du läser denna artikeln räknar vi med att du redan vet vad mitokondrier är för något och vilka (GIGANTISKA 🤯) fördelar det kan ha på hälsan om man stärker dem.

I denna artikeln tänker vi från ett vetenskapligt perspektiv diskutera:

Kan man stärka mitokondrierna med rödljusterapi?

Så, teorin vetenskapsmän har prövat att bekräfta är följande:

Den grundläggande mekanismen för rödljusterapi är att de strålar ut en väldigt koncentrerad mängd med ljus. Ljuset avger exakt det jusspektrum som kromoforer i mitokondrierna absorberar (främst cytochrome c oxidase). 

Detta gör att cellerna startar en produktionscykel av mitokondriernas ATP.  (ATP står för ca 90% av cellernas energi) 

Se på bilden som illustrerar teorin nedan:

Vad säger studierna:

Nog om teorier, vad har vetenskapsmännen kommit fram till?

Studie 1:
I en nyligen publicerad studie undersöktes effekten av ljusemitterande diodterapi (LEDT) på ATP-produktionen i muskelceller. Forskarna fann att rödljusterapi stimulerade ökningen av adenosintrifosfat (ATP) i muskelcellerna. Specifikt visade resultaten en signifikant högre ATP-nivåer jämfört med kontrollgruppen och andra tidpunkter för mätning. Denna forskning föreslår att rödljusterapi kan vara effektivt för att främja ATP-produktionen i muskelceller, vilket kan ha potentiella fördelar för muskelprestanda och återhämtning.
 

 

Studie 2:

  • En studie visar att exponering för nära-infraröd strålning (670 nm) dagligen ökar ATP-nivåer och minskar inflammation i åldrade Drosophila melanogaster-flugor.
  • Denna behandling resulterade i:
    • Signifikant förlängd livslängd (100–175% fler flugor levde längre).
    • Märkbart förbättrad rörlighet hos de åldrade flugorna.

Studie 3:

Vetenskaplig litteratur från 2008 såg en ökad ATP-produktion från rödljusterapi: Forskningen har visat att exponering för specifika våglängder av rött och nära-infrarött ljus leder till en markant ökning av ATP-produktionen i cellerna. 

Slutsats:

Det finns mycket forskning och anekdotiska bevis som pekar på att rödljusterapi stärker mitokondrierna.

I denna artikeln har vi hänvisat till 3 studier, men det finns över 7000+ kliniska studier om rödljusterapi.

När vetenskapsmännen talar om rödljusterapi blir många förvånade över att det har visat sig kunna hjälpa med bokstavligen talat hundratals olika områden.

Anledningen till detta är eftersom rödljusterapi behandlar kroppen på cellnivå. 

Cellerna vet redan vad dem ska göra, rödljusterapi ger cellerna en energiboost som möjliggör en reparation.

 

Tillbaka till blogg