Är rödljusterapi farligt?

Är rödljusterapi farligt?

Är rödljusterapi farligt?

Det korta svaret är: Nej, vetenskapliga studier har gång på gång bekfräftat att rödljusterapi har en imponerande säkerhetsprofil. Om du använder ljuspaneler med rätt våglängd (som dem från RÖD.se) och använder dem enligt bruksanvisningarna finns det minimala (om ens några) biverkningar.

Här kommer det långa svaret: Rödljusbehandling använder sig av rött och nära infrarött ljus för att främja läkning och behandla en mängd tillstånd, från tecken på åldrande till sår. Med ett ökande intresse för denna naturliga terapiform är det viktigt att ta en närmare titt på dess säkerhet.

Granskning av Säkerheten

Rödljusbehandling har blivit föremål för många kliniska studier som visar på en imponerande säkerhetsprofil. Forskningen pekar mot minimala, om ens några, biverkningar samtidigt som användarna rapporterar om en rad positiva hälsoeffekter(1).

Nyckelpunkter från Forskningen:

 • Säkerhetsstudier: Ett flertal studier stöder säkerheten hos rödljusbehandling, vilket indikerar en frånvaro av negativa effekter(1).
 • Harvardforskarens Syn: En studie av Harvardforskaren Hamblin lyfter fram att även om de exakta mekanismerna bakom rödljusbehandlingens positiva effekter inte är fullständigt förstådda, har potentialen för behandlingen att användas för allvarliga sjukdomar erkänts(1).

Forskningsresultat:

 • Icke-termisk Föryngring: Forskning visar att laser- och LED-ljuskällor är säkra och effektiva för icke-termisk föryngring av huden(2).
 • Antiinflammatoriska Effekter: Hamblin belyser rödljusbehandlingens (PBM) nästan totala brist på rapporterade biverkningar, särskilt dess antiinflammatoriska effekter(3).
 • Dermatologiska Fördelar: En studie från 2018 fastställde att fototerapi med LED är fördelaktig för olika medicinska och estetiska tillstånd inom dermatologi, med en utmärkt säkerhetsprofil(4).

Viktiga Överväganden för Användning:

 • Resultaten av behandlingen kan variera beroende på flera faktorer, inklusive behandlingstid och enhetens effekt.
 • Det är viktigt att börja behandlingen försiktigt för att identifiera den mest effektiva behandlingsdosen för just dig.

Slutsatser:

 • Doseringens Betydelse: Att hitta den rätta doseringen är avgörande; för lite har ingen effekt, medan för mycket kan leda till biologisk inhibering eller till och med oxidativ stress(5).
 • Säkerhetsprofil: Både laser- och LED-baserad röd/nära infraröd ljusbehandling anses säkra när de används enligt instruktioner(6).

Den samlade vetenskapliga litteraturen ger en klar bild: rödljusbehandling är en säker och potentiellt fördelaktig behandlingsform, förutsatt att den används korrekt och med omsorg. Precis som med alla terapiformer är det kritiskt att undvika överanvändning och att anpassa behandlingen efter individuella behov och respons.

Källor:

 1. Harvardstudie om LLLT
 2. Journal of Photomedicine and Laser Surgery om icke-termisk föryngring
 3. AIMS Biophysics om PBM:s antiinflammatoriska effekter
 4. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology om LED-fototerapis säkerhetsprofil
 5. Journal of Photomedicine and Laser Surgery om ljusdosering
 6. Mer om dosering och hudens respons på rödljusbehandling
Tillbaka till blogg