Påskynda läkning av revben

Påskynda läkning av revben

Under en sparringsession 2019 hörde jag det obehagligaste ljudet i mitt liv.. KNAK, så var revbenet brutet.

En ohärdelig smärta som varade i flera månader. Jag minns att jag vaknade flera gånger varje natt eftersom jag råkade rulla på mitt brytna revben.

Jag ÖNSKAR att jag visste det jag vet idag.

Det finns nämligen extrema mängder med vetenskaplig litteratur som visar att du kan påskynda läkningen av benbrott med hjälp av rödljusterapi. Och detta inkluderar såklart revbenen också.

Vad är rödljusterapi?

Rödljusterapi är en teknik som används av allt från NASA, sjukhus till topppresterande atleter.

Enkelt förklarat så är det en ljuspanel som strålar en extremt koncentrerad mängd av infrarött ljus.

Ljuset har förmåga att tränga långt ner i vävnaderna i kroppen och till och med till benen.

När ljuset träffar kroppen så startas en stor mängd med nyttiga processer i kroppen som kan hjälpa till med att bland annat påskynda läkningen av benbrott.

Det finns över 8000 kliniska studier om ämnet.

Budskapet från forskarna är klart. Rödljusterapi fungerar. 

 

Hur funkar rödljusterapi mot benbrott?

Rödljusterapi används bland annat för att främja läkning och minska inflammation och smärta. När det gäller benbrott kan rödljusterapi bidra till att påskynda läkningsprocessen genom flera mekanismer:

 1. Cellstimulering: Rödljus och nära infrarött ljus kan tränga igenom huden och nå de djupare vävnaderna. Det absorberas av mitokondrierna, cellernas kraftverk, och stimulerar produktionen av adenosintrifosfat (ATP), som är en viktig energikälla för cellaktivitet. Denna ökade energiproduktion kan främja celltillväxt och reproduktion, vilket är avgörande för läkningsprocessen av benbrott.

 2. Ökad blodcirkulation: Terapin kan leda till utvidgning av blodkärlen, vilket förbättrar blodcirkulationen till det skadade området. En bättre blodtillförsel kan öka tillförseln av syre och näringsämnen samt bortförseln av avfallsprodukter, vilket underlättar snabbare återhämtning.

 3. Antiinflammatorisk effekt: Rödljus har visat sig minska inflammation genom att minska cytokiner som främjar inflammation. Minskad inflammation kan bidra till att minska smärta och öka rörligheten i det skadade området.

 4. Stimulering av kollagenproduktion: Kollagen är en viktig komponent i benmatrix och bidrar till benets styrka och flexibilitet. Rödljusterapi kan stimulera fibroblaster att producera mer kollagen, vilket är viktigt för benets läkningsprocess.

 5. Minimering av smärta: Genom att minska inflammation och stimulera läkning kan rödljusterapi också hjälpa till att minska smärta associerad med benbrott och andra muskuloskeletala skador.

Vad säger vetenskapen om ljusterapi för benhälsa och läkning?

Vetenskapliga studier har belyst de betydande fördelarna med ljusterapi, särskilt med rött och nära infrarött ljus, för att påskynda läkningen av benbrott, frakturer och andra benrelaterade skador.

En intressant studie utförd i São Paulo, Brasilien, 2013, undersökte effekten av rött och nära infrarött ljus på läkningsprocessen i råttors ben. Forskarna delade 45 råttor i tre grupper där en grupp inte mottog någon ljusbehandling, en annan behandlades med rött ljus (cirka 660–690 nm), och den tredje utsattes för nära infrarött ljus (cirka 790-830 nm).

Studien visade att de grupper som behandlades med ljus uppvisade en signifikant ökning i mineralisering (gråskalanivå) efter bara 7 dagar, och efter 14 dagar hade gruppen som behandlades med nära infrarött ljus en högre bentäthet.

Ljusterapins effektivitet kan förklaras genom dess förmåga att stimulera energiproduktionen i benets celler, förbättra bildandet av blodkärl samt blodflödet till det skadade området, reglera inflammation, öka tillväxtfaktorer för ben, samt stimulera produktionen av kollagen och prokollagen som främjar tillväxten av benets celler.

När ett ben bryts, avbryts produktionen av ATP (adenosintrifosfat), vilket leder till att cellerna börjar dö på grund av energibrist. Korrekt användning av rött och nära infrarött ljus har dock visat sig öka benformationen och kollagenavsättningen. Det är därför ljusterapi blir alltmer populärt, särskilt inom idrottsvärlden, för att påskynda återhämtning efter skador. Många professionella sportlag använder nu denna terapi för att snabbare få tillbaka sina spelare i spel efter skador.

Några specifika fördelar med ljusterapi för ben inkluderar:

 • Ökad mineraldensitet och benstruktur, vilket visar på fördelar för att förbättra osteoporos.
 • Starkare ben genom ökad osteoblastproliferation, kollagenavsättning och benneoformation jämfört med obehandlade ben.
 • Förbättrad benläkning vid exempelvis extraktionsplatser, benfrakturer och distraction osteogenesis.
 • Minskad svullnad från benbrott, vilket är en bekräftad antiinflammatorisk behandling.
 • Ökad produktion av naturligt kollagen, vilket är viktigt för både ben och hud.

Dessa resultat stöds av forskning publicerad i ansedda vetenskapliga tidskrifter, såsom "Lasers in Surgery and Medicine" (2010), "Journal of Biological Chemistry" (2002), och "Bone" (1988), vilket understryker ljusterapins potential och vetenskapliga giltighet.

Källhänvisningar:

 • "Lasers in Surgery and Medicine", Augusti 2010; 42(6): 519-26.
 • "Journal of Biological Chemistry", 19 April 2002; 277(16): 14221-6.
 • "Lasers in Surgery and Medicine", Januari 2006; 38(1): 74-83.
 • "Bone", 1988; 9(2): 73-9.
 • "Nature", 15 Maj 2003; 423(6937): 337-42.

 

Tillbaka till blogg