Behandla hälsporre själv med rödljusterapi

Behandla hälsporre själv med rödljusterapi

Hälsporre, även känd som plantar fasciit, är en vanlig fotåkomma som drabbar många och kan orsaka betydande smärta och obehag.

Vanliga självbehandlingsmetoder inkluderar

  • Stretchövningar
  • Is
  • Användning av stötdämpande skoinlägg
  • Vila
  • Och mycket mycket mer

Dessa metoder kan erbjuda temporär lindring, men många söker efter mer långsiktiga lösningar på sitt obehag.

På senare tid har ett växande antal vetenskapliga studier belyst effektiviteten av rödljusterapi, även känd som lågnivålaserterapi (LLLT), som en innovativ behandling för att behandla symtomen associerade med hälsporre.

Vad är rödljusterapi:

Denna terapiform använder våglängder av rött ljus för att stimulera kroppens naturliga läkningsprocesser, minska inflammation och främja smärtlindring.

Rödljusterapi har vunnit förtroende världen över, inte bara bland de största atleterna som regelbundet använder det för att snabba på återhämtning och förbättra prestation, utan också genom över 7500 vetenskapliga studier som bekräftar dess effektivitet och säkerhet.

Med tanke på den lovande forskningen kring rödljusterapi och dess potential att erbjuda en icke-invasiv, säker behandlingsmetod, kommer denna artikel att fokusera exklusivt på hur rödljusterapi kan tillämpas för att behandla hälsporre självständigt, utanför den traditionella medicinska vården.

Vad säger forskningen:

En placebokontrollerad studie visade att efter deltagarna behandlades med lågnivålaserterapi (LLLT) observerades en smärtreduktion och minskning av plantar fascians tjocklek med ungefär 17,2% jämfört med placebogruppen. Denna procentuella förändring visar på den potentiella effektiviteten av LLLT som en behandlingsmetod för att reducera de fysiska symtomen associerade med plantar fasciit. (1)

I en nyskapande studie (2) deltog trettio personer som genomgick LLLT-behandling två gånger i veckan under tre veckor. Med totalt sex sessioner och uppföljningar vid specifika tidsintervaller – två veckor, sex månader, och tolv månader efter behandlingsstart – kunde forskarna noggrant utvärdera behandlingens effektivitet.

Resultaten var imponerande. Patienterna rapporterade en dramatisk minskning av smärta, med genomsnittliga poäng på Visual Analog Scale (VAS) som minskade från 67.8 till endast 6.9 vid ett års uppföljning. Dessutom förbättrades deras fotfunktion avsevärt, enligt Foot Function Index (FFI), från ett genomsnitt på 106.2 till 32.3.

Dessa resultat tyder på att LLLT inte bara kan erbjuda signifikant lindring från den ihållande smärtan associerad med kronisk hälsporre, utan också förbättra den generella fotfunktionen betydligt över tid. Även om studien understryker behovet av ytterligare forskning för att helt bekräfta dessa resultat, ger den hopp om en ny, effektiv behandlingsväg för de som tidigare känt sig maktlösa mot sin kroniska hälsporre.

En annan studie (3) kastade ljus över rödljusterapi vid 635 nm som ett lovande alternativ för de som kämpar med kronisk plantar fasciit. De som fick riktig rödljusbehandling behandling upplevde en betydande minskning av hälsmärta, med en genomsnittlig förbättring på den visuella analogskalan (VAS) på 29.6 jämfört med placebo-gruppens blygsamma 5.4. Denna skillnad var statistiskt signifikant, vilket pekar på rödljusterapis potential som en effektiv behandlingsmetod för kronisk hälsporre.

En annan studie (4), visade att lågnivålaserterapi (LLLT) kan vara ett lovande alternativ. I jämförelse med terapeutisk ultraljudsterapi (US), hade LLLT en högre behandlingssuccé på 70.6% jämfört med US som endast hade en framgångsrate på 23.5%. Studien understryker LLLTs förmåga att minska smärta och förbättra funktionella resultat för de som lider av denna vanliga fotåkomma.

Det finns mycket, mycket mer vetenskaplig litteratur som visar effekterna av rödljusterapi mot just hälsmärta och hälsporre. Eftersom jag inte vill att artikeln ska bli alldeles för lång kommer jag att länka dem här. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Hur kan du behandla hälsporre med rödljusterapi hemma?

Så hur kan du försöka återskapa resultaten i studierna?

Här är vår rekommendation:

10 minuters behandling 4-5 gånger i veckan med de mest klinisk bevisade våglängderna (660 nm rödljus och 850 nm för NIR).

Vi rekommenderar att du använder en rödljuspanel som enkelt kan punktbehandla din häl. Till exempel vår MOVE.

Lycka till med behandlingen!Tillbaka till blogg