Behandla åldersrelaterad Makuladegeneration (AMD) med rödljusterapi

Behandla åldersrelaterad Makuladegeneration (AMD) med rödljusterapi

Behandla åldersrelaterad Makuladegeneration (AMD) med rödljusterapi

Spännande nya studier pekar på rödljusterapi

Det har kommit spännande studier som indikerar att rödljusterapi kan erbjuda en lovande behandling för åldersförändringar i gula fläcken, en central del av näthinnan som är avgörande för skarp syn.

Varför uppstår problemet?

Naturligt försämrad syn och mitokondrier

Från cirka 40 års ålder börjar cellerna i ögats näthinna åldras, delvis på grund av att mitokondriernas funktion, som är ansvariga för energiproduktion (ATP) och att boosta cellfunktionen, börjar försämras. Eftersom mitokondrietätheten är högst i näthinnans fotoreceptorceller, som har ett stort energibehov, åldras näthinnan snabbare än andra organ. Detta leder till en signifikant minskning av fotoreceptorernas funktion då de saknar energin att utföra sin normala roll.

Rödljusterapiens roll

Kom ihåg det jag nämnde om ATP? När vi åldras minskar detta med upp till 70%. Studier har visat att kroppen reagerar på ljusabsorption genom att öka just det – ATP-produktionen. Så genom användning av rödljus kan du faktiskt öka ATP-produktionen i ögonen, vilket är teorin forskare har velat testa.

Min favoritstudie

En studie utforskade effektiviteten och säkerheten av fotobiomodulering (PBM) för behandling av torr åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Studien visade signifikanta förbättringar i visuell skärpa och andra mått på ögonhälsa hos behandlade deltagare jämfört med en placebo-behandlad grupp. Detta stödjer användningen av PBM som en säker och effektiv behandling.

 

Gruppen som fick rödljusterapi ökade sitt BCVA test med 4 bokstäver. Placebogruppen ökade enbart med 1 siffra.

Bild: BCVA test

Här kan du se resultaten:

Parametrar Rödljusgrupp Placebogrupp
Antal deltagare 30 subjekt  30 subjekt 
Baslinje BCVA (Mean Letter Score) Cirka 73.8 Cirka 71.9
Förändring i BCVA efter 1 månad ~4 bokstäver ökning till 77.7 1 bokstav ökning
Förändring i BCVA efter 7 månader Förbättrades till en bokstavsscore på 78 Data ej specificerad men ingen signifikant förändring jämfört med baslinjen
Förändring i BCVA efter 12 månader Återgång till nära baslinjenivåer (74.2) Data ej specificerad men ingen signifikant förändring jämfört med baslinjen
Drusenvolym 70% visade minskning 100% visade ökning
AREDS-kategorier Blandad, med en högre andel tidigare stadier Blandad, statistiskt ingen signifikant skillnad i distributionen jämfört med PBM-gruppen

Är det säkert?

Tidiga studier pekar på att det inte finns några allvarliga biverkningar med rödljusterapi för ögonen, men ytterligare kliniska prövningar behövs för att fullt ut förstå dess säkerhet och effektivitet. Rådfråga alltid en ögonläkare innan du påbörjar en ny behandlingsform.

 

Läs mer studier om ögonhälsa här.

Tillbaka till blogg